Staat van voorzieningen

- = onttrekking  en + = toevoeging

bedragen x 1.000

Nr

Omschrijving voorziening

Saldo 

Mutaties via exploitatie

Rechtstreeks

Saldo

begin

storting

vrijval

onttrokken

einde

1

Spaarvoorziening rioleringen

37.307

2.151

39.458

2

Egalisatievoorziening rioleringen

1.422

448

1.870

3

Onderhoud maatsch. vastgoed en o.s.

1.356

1.090

-535

-804

1.106

4

Groot onderhoud begraafplaatsen

366

101

-91

376

5

Onderhoud kunstwerken OR

23

33

-23

32

Totaal programma 1

40.473

3.823

-535

-918

42.843

6

Frictiekosten GGD

59

-29

31

7

Onderhoud schoolgebouwen

227

125

-136

216

Totaal programma 2

286

125

-29

-136

247

8

Groot onderhoud parkeergarages

153

215

-224

145

Totaal programma 3

153

215

0

-224

145

9

Pensioenen wethouders

4.205

35

-52

-153

4.035

10

Meerjarenonderhoud Raadhuis

1.110

406

-638

878

11

Meerjarenonderhoud Stadskantoor

170

-1

169

Totaal programma 4

5.486

441

-52

-792

5.083

12

Infrawerken binnenstad 

40

-40

0

13

Planexploitaties 

2.253

-24

-2.229

0

Totaal programma 5

2.293

0

-64

-2.229

0

Totaal alle programma's

48.691

4.604

-680

-4.299

48.317