Zorg

Geïndiceerde zorg

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Veel problemen van inwoners kunnen met laagdrempelige en lichte ondersteuning in de nabije omgeving worden opgelost. Soms lukt dit niet en is er specialistische ondersteuning nodig. Inwoners kunnen dan terecht bij het Sociaal Plein. Als gemeente geven we advies en ondersteuning, bieden we de helpende hand als die nodig is en formuleren we een sluitende aanpak voor de problemen.

Dit doen we samen met de inwoner, mantelzorgers en de zorgorganisaties. We kijken naar zijn/haar situatie én naar wat belangrijk voor hem haar is, wat hij/zij er zelf aan kan doen en wat kan er in gezamenlijkheid kan worden gedaan.
Het uitgangspunt van de gemeente Hilversum is dat het voor ieder mens belangrijk is om regie te houden over zijn eigen leven en om bij te dragen aan de samenleving. Inwoners zullen hiertoe passend worden gestimuleerd. Er is dus altijd sprake van maatwerk.

Het Sociaal Plein is de toegang voor alle mensen in Hilversum met een zorg- of ondersteuningsvraag. Een goed functionerend Sociaal Plein is hierbij cruciaal. De professionalisering van de bedrijfsvoering die in 2015 en 2016 al in gang was gezet, is in 2017 voortgezet. De voorzieningen die zijn ingezet, zijn in samenspraak met de aanbieders verder doorontwikkeld. Voor het beleid en de inkoop van de individuele zorgvoorzieningen werken we nauw samen met de regiogemeenten Gooi en Vechtstreek. De regio koopt de zorg en ondersteuning in, de gemeenten kennen de zorg toe. In 2017 zijn nieuwe contracten afgesloten voor de uitvoering van WMO en Jeugdzorg. Voor jeugdzorg was deze inkoop nieuw. In 2017 is daarom nadrukkelijk aandacht besteed aan het monitoren van deze contracten.

Ambities

  • Doorontwikkelen Sociaal Plein

  • Monitoren zorg binnen bestaande budgetten

  • Garanderen veilige en beschermde woonomgeving