Werken

Bereikbare stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Hilversum wil een goed bereikbare stad zijn, waarbij de verkeersveiligheid altijd prioriteit zal hebben. De opgave is om zowel bereikbaarheid met de regio als de bereikbaarheid in de stad zelf te verbeteren. Hiervoor treffen we continue fysieke maatregelen, zoals aanpassingen in het wegennetwerk. We zorgen voor een logische doorstroming van verkeer in de stad. We gaan ook het gesprek aan met ondernemers en inwoners om te kijken hoe we bepaalde verkeersstromen (denk aan distributieverkeer, doorgaand vrachtverkeer, afvalstromen) kunnen inperken. Dit komt zowel de leefbaarheid als de bereikbaarheid ten goede.

Ambities

  • Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid stad