Financiën en grondexploitaties

Financiële huishouding

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

We willen blijven investeren in de stad en maken daarvoor nieuwe plannen. Die willen we niet betalen uit belastingverhogingen. Dat betekent dat we onze financiële middelen zorgvuldig moeten inzetten en financieel grip moeten houden. In 2017 hebben we onze financiële spelregels hierop toegesneden. Dit heeft een forse inspanning van de organisatie gevraagd, die ook in 2018 nog nodig zal zijn. Dan richten wij onze aandacht namelijk op het overbrengen van de nieuwe regels aan de organisatie, en vooral de bedoeling achter die regels. We willen daarmee het financieel bewustzijn vergroten en de nieuwe regels in ons dagelijks handelen verankeren.

Ambities

  • Inkomsten en uitgaven in evenwicht en een gezonde verhouding tussen inkomsten, bezit en schulden