Werken

Sociale stad

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

De opgave is om een (tijdelijk) financieel vangnet te bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit doen wij door een inkomen te verstrekken wanneer iemand hier recht op heeft, of inkomensondersteuning en/of schuldhulpverlening aan te bieden. De opgave richt zich vooral op het aandacht besteden aan maatregelen die moeten voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. Om het draagvlak voor sociale zekerheid voor wie dat nodig heeft te behouden, voorkomen wij dat mensen misbruik maken van sociale regelingen en bestrijden wij fraude.

Ambities

  • Het maximaliseren van de deelname en bijdrage aan het sociaal leven