Zorg

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

De gemeente Hilversum kiest ervoor er aan bij te dragen dat Hilversummers voldoende ontplooiingsmogelijkheden hebben binnen hun eigen leefomgeving. Zo kunnen ze meedoen aan de samenleving. Hierdoor wordt de kwaliteit van hun leven beter én de samenleving sterker. Kwetsbare inwoners kunnen daarbij rekenen op zorg en ondersteuning. De nieuwe Visie Sociaal Domein 2017-2021, omschrijft op welke wijze wij dat in Hilversum gaan doen. In het begrotingsprogramma Zorg hebben we deze visie doorvertaald naar drie hoofdthema’s: Publieke gezondheid, Preventie jeugd & Onderwijs, Geïndiceerde zorg.

Thema's in het programma