Financiën en grondexploitaties

Grondexploitaties en vastgoed

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

Gemeentelijk vastgoed kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities, maar het eigendom en beheer van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Dit vraagt om het doelgericht inzetten van vastgoed en verkoop van die objecten die we niet nodig hebben. Zowel de verkoop als het beheer van het vastgoed dat we willen aanhouden moet professioneel en marktconform gebeuren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat we dat nog niet voldoende deden. Daarom zijn we het project Basis op Orde gestart. Binnen dit project is al een aantal stappen gezet, waardoor er inmiddels een goede basis ligt voor een betrouwbare vastgoedregistratie. In 2019 verwachten wij quotde basis op orde te hebbenquot.

Ambities

  • Het vastgoed van de gemeente staat ten dienste van de gemeentelijke ambities