Gewaarborgde geldleningen

 

Naam van de instelling

Doel van de lening (leningnummer)

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borgstelling is verleend 

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Correctie beginbalans

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

ABN Amro

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

342.603

55.819

286.784

ING

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

234.737

229.249

5.488

Rabobank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

46.398

46.398

0

Westland Utrecht Bank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

39.573

5.104

34.469

ABP

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

389.550

88.541

301.009

Nationale Nederlanden

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

109.145

9.247

99.898

Aegon

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

97.588

46.944

50.644

Delta Loyd

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

342.755

261.988

80.767

Florius

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

116.885

25.306

91.579

Achmea

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

113.202

17.967

95.235

A.S.R.

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

120.797

66.614

54.183

Direktbank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

57.482

57.482

0

Reaal Hypotheken

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

47.250

40.201

7.049

SNS Bank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

769.168

197.757

571.411

Regiobank

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

3.073

3.073

0

Houtvaart Hypotheken

Diverse woninghypotheken

onbekend

100%

30.433

5.819

24.614

1. TOTAAL GARANTIE OP WONINGHYPOTHEKEN

0

2.860.639

0

0

1.157.509

1.703.130

BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

Cultuur/SCW/Kov/mon

St. Hilv. Openbare Bibliotheek

s-Gravelandseweg

1.072.056

100%

339.554

60.828

278.726

St. Onr. Zaken Kinderopv. H'sum

Bouw/inrichting kinderdagverblijf

408.402

100%

173.571

10.210

163.361

Banning

Restauratie Zout en zandbunker 811.454.020

132.941

100%

82.676

4.325

78.351

Banning

Restauratie Zout en zandbunker 811.454.030

374.995

100%

281.221

12.369

268.853

Sport

Tennisvr. Gooische Vallei

Clubaccommodatie Tennisvr.

200.700

100%

87.420

14.160

73.260

Gooische Zweefvliegclub

Betaling van rente en aflossing bij BNG

250.000

100%

183.333

8.333

175.000

Woningbouwverenigingen

Dudok Wonen

GPNW211 zuiderheide

2.132.767

100%

1.524.781

-408.250

145.211

971.320

Dudok Wonen

vervr. afl. rijksleningen

3.630.242

100%

697.259

230.363

466.895

2. TOTAAL BORGSTELLINGEN RECHTSTREEKS

8.202.103

3.369.815

-408.250

0

485.798

2.475.766

Naam van de instelling

Doel van de lening (leningnummer)

Oorspronkelijk bedrag

Percentage van het leningbedrag waarvoor borg-stelling is verleend 

Restant bedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar

Correctie beginbalans

In de loop van het dienstjaar gewaarborgde geldleningen

Totaal bedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restant bedrag van de geldlening aan het eind van het dienstjaar

BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

Woningbouwverenigingen

Dudok wonen

nieuwbouw leningnr. 408334701 wsw 1677

1.815.000

100%

862.000

86.000

776.000

Dudok wonen

nieuwbouw leningnr. 4083948 wsw 2609

1.815.000

100%

832.000

88.000

744.000

Dudok wonen

nieuwbouw Ahrend-Libra len.nr. 4085411 wsw 5849

1.815.000

100%

934.000

92.000

842.000

Dudok wonen

Herfinanciering leningnr. 408576901 wsw 7734

1.361.000

100%

749.000

54.000

695.000

Dudok wonen

S.Stevinweg, Erfgooiersstr. Leningnr 408703802 wsw 14872

1.815.000

100%

1.562.000

24.000

1.538.000

Dudok wonen

St.Josephkerk leningnr. 408763801 wsw 19122

1.361.000

100%

1.172.000

18.000

1.154.000

Dudok wonen

renovatie cpl.20 leningnr. 408953902 wsw 27092

1.588.231

100%

912.000

55.000

857.000

Dudok wonen

nieuwbouw Ahrend-Libra leningnr. 409006702 wsw 27367

1.815.000

100%

765.000

88.000

677.000

Dudok wonen

herfin. Leningnr. 4091130 wsw 28113

4.537.802

100%

4.538.000

4.538.000

Dudok wonen

J.P.Thijsseplein leningnr. 4089154801 wsw 28897

1.815.000

100%

1.631.000

22.000

1.609.000

Dudok wonen

proj.nr.43259 leningnr. 409185701 wsw 28964

1.815.000

100%

1.672.000

27.000

1.645.000

Dudok wonen

Nieuwbouwproj. Leningnr. 4097646, wsw 34521

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Dudok Wonen

Nieuwbouwproj. Lenmingnr. 400100179 wsw 36765

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Dudok wonen

vervr. afl. rijkslen. Leningnr. 40101591 wsw 38122

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101592 wsw 38123

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. 40101594 wsw 38124

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Dudok wonen

leningrnr 40101593 wsw 38125

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. Flex 67 wsw 38130

15.000.000

100%

15.000.000

15.000.000

0

Dudok wonen

Nieuwbouwprojecten leningnr. TR153109 wsw 38372

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

Dudok wonen

financiering flex 238.0 wsw 43005

25.000.000

100%

25.000.000

25.000.000

Dudok wonen

financiering flex 239.0 wsw 43007

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Dudok wonen

leningnr. 10028362 wsw 45848

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Dudok wonen

lening 154306 wsw 46330

20.000.000

100%

19.333.000

666.000

18.667.000

Dudok wonen

lening 164414 wsw 47261

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Totaal Dudok Wonen

226.553.033

209.962.000

0

10.000.000

16.220.000

203.742.000

Eemland Wonen

zorgcomplex Ridderspoor leningnr 134110 wsw 45121 

2.900.000

100%

2.900.000

2.900.000

Totaal Eemland wonen

2.900.000

2.900.000

0

0

0

2.900.000

Gooi en Omstreken

Spoorstr/Kampstr leningnr. 10015851 wsw 27212

1.588.000

100%

335.000

106.849

228.151

Gooi en Omstreken

div leningnummer 4095451 wsw 33436

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

leningnummer 4095621 wsw 33619

3.600.000

100%

637.000

311.000

326.000

Gooi en Omstreken

Herfin. & nieuwbouw leningnr. 10023802 wsw 37003

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024414 wsw 38238

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

0

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnr. 10024415 wsw 38243

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

Herfin. Renovatieprojecten leningnr. 10025073  wsw 39197

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnummer 40105393 wsw 42177

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

herfin. en nieuwbouw leningnr 40106767 wsw 43578

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Gooi en Omstreken

leningnr. 10027709 wsw 44535

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

vervr. afl. rijksleningen 97844, lening 4097844, wsw 45750

5.445.000

100%

653.000

217.000

436.000

Gooi en Omstreken

Lening wsw 46132

8.000.000

100%

8.000.000

8.000.000

Gooi en Omstreken

Lening 40.110515 wsw 46902

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

Lening 2-29266 wsw 47143

4.000.000

100%

4.000.000

4.000.000

Gooi en Omstreken

Lening 2-29267 wsw 47144

4.000.000

100%

4.000.000

4.000.000

Gooi en Omstreken

Lening 40.11157 wsw 47415

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

Lening 40.11158 wsw 47414

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Gooi en Omstreken

Lening 174447 wsw 47523

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Totaal Gooi en Omstreken

111.633.000

87.625.000

0

15.000.000

10.634.849

91.990.151

Habion

Verz.huis Boomberg leningnr 400100558 wsw 37131

1.400.000

100%

1.400.000

1.400.000

Totaal Habion

1.400.000

1.400.000

0

0

0

1.400.000

Stichting de Alliantie

herfinanciering leningnr. 4099570 wsw 36314

5.000.000

100%

5.000.000

5.000.000

Stichting de Alliantie

herfinanciering leningnr. 19916/1932 wsw 38334

11.600.000

100%

11.600.000

11.600.000

0

Stichting de Alliantie

leningnr. 10028321 wsw 45752

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 163020001 wsw 45792

20.000.000

100%

20.000.000

20.000.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 65189 wsw 46112

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 65190 wsw 46113

10.000.000

100%

10.000.000

10.000.000

Stichting de Alliantie

leningnummer 154333 wsw 46652

10.250.000

100%

10.250.000

10.250.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 40.11389 wsw 47653

11.600.000

100%

11.600.000

11.600.000

Stichting de Alliantie

leningnr. 1-29607 wsw  47753

7.500.000

100%

7.500.000

7.500.000

Totaal Stichting de Alliantie

105.950.000

86.850.000

0

19.100.000

11.600.000

94.350.000

Stichting Woonzorg Nederland

Leningnr, 10015227 wsw 22462

3.449.000

100%

1.932.000

133.560

1.798.440

Stichting Woonzorg Nederland

quotLeen ter Rouwelaarhuisquot len.nr. 40102861 wsw 39259

4.076.000

100%

4.076.000

4.076.000

Stichting Woonzorg Nederland

Leningnr. 10028176 wsw 45460

1.984.000

100%

1.852.000

66.400

1.785.600

Totaal Stichting Woonzorg Nederland

9.509.000

7.860.000

0

0

199.960

7.660.040

3. TOTAAL BORGSTELLINGEN VIA ACHTERVANG WSW

457.945.033

396.597.000

0

44.100.000

38.654.809

402.042.191

4 = 1 + 2 + 3 Totaal Borgstellingen/garanties

466.147.136

402.827.454

-408.250

44.100.000

40.298.117

406.221.087