Bestuur

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

Het programma Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Hilversum zorgt voor goede basisvoorzieningen, zoals dienstverlening en het handhaven van de veiligheid. Dit doen we effectief en efficiënt. Dat kan betrekking hebben op elk onderwerp dat voor de buurt van belang is (zoals openbare ruimte, zorg, welzijn, leefbaarheid, veiligheid, sport of cultuur). Binnen het thema Bestuur maken we onderscheid in drie thema's: de veilige stad, de dienstverlenende stad, en de effectief en efficiënt bestuurde stad.

Thema's in het programma