Werken

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

Een goed functionerende arbeidsmarkt zorgt voor meer kansen op werk. Werk is van belang voor inwoners, zowel om zich te ontplooien als om economisch zelfstandig te zijn. Dit programma levert daar een bijdrage aan door het stimuleren van een goed ondernemersklimaat, de juiste ondersteuning van inwoners die werk zoeken en een goed werkend verkeersnetwerk. We onderscheiden hierbij vier onderliggende thema’s: de ondernemende stad, de werkende stad, de sociale stad en de bereikbare stad.

Thema's in het programma