Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Opgave van de stad

We zijn constant alert op mogelijkheden tot kostenverlagingen en het aanboren van alternatieve bronnen van inkomsten, zoals partijen die mee willen investeren in de stad. Wij willen namelijk de kosten van onafwendbare ontwikkelingen en nieuwe plannen niet financieren door hogere belastingen.

Ambities

  • Zo laag mogelijke lokale belastingen en heffingen